Biztosítás, járulékok

Ügyvezetés társadalombiztosítási jogállása

Posted on

A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el: közkereseti társaságnál (kkt.) és betéti társaságnál (bt.) az üzletvezetésre jogosult tag, vagy tagok, akik vezető tisztségviselők, korlátolt felelősségű társaságnál (kft.) egy vagy több ügyvezető, akik vezető tisztségviselők, egyesületnél igazgató mint vezető tisztségviselő, vagy igazgatóság mint testület, amelynek tagjai vezető […]

Foglalkoztatás

Munkaszüneti napok körüli munkarend 2011

Posted on

Évek óta megszokott, hogy a Munka Törvénykönyve felhatalmazása alapján az illetékes miniszter rendeletben meghatározza a munkaszüneti napok körüli munkarendet. A rendelet kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra. A munkanap áthelyezés nem terjed ki a  megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók […]

Biztosítás, járulékok

Egészségügyi szolgáltatási járulék 2011

Posted on

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2011-ben havi 5.100 Ft, napi 170 Ft összegű lesz. Emlékeztetőül 2010-ben havi 4.950 Ft, napi 165 Ft. A járulék fizetésére kötelezett: a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató tag után (nyugdíjas tag), kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó (nyugdíjas), egy éve bejelentett lakcímmel rendelkező belföldi természetes személy, aki nem biztosított, […]

Adózás

Eva bejelentkezés és kijelentkezés

Posted on

December 20-ig lehet az Eva (egyszerűsített vállalkozói adó) hatálya alá  bejelentkezni, illetőleg kijelentkezni. Előzetesen célszerű a könyvelővel, illetőleg adótanácsadóval a vállalkozás paramétereit figyelembe véve előzetesen kalkulálni, hogy érdemes-e az EVA-t választani, vagy éppen kilépni, ha már EVA szerint adózik a vállalkozás. Az EVA lényege, hogy az adózó a bevételei után egységesen 30% adót fizet és […]