Adózás

Cafetéria, mint ösztönzés

Posted on

Évente változnak a béren kívüli juttatások elemei és közteher vonzatuk. Utóbbi jelentősebb változások, az üdülési csekk megszűnt,  az internet hozzájárulás, az étkezési utalvány és a csekély értékű ajándékutalvány kikerült a béren kívüli juttatások közül. Új elem az Erzsébet-utalvány és Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) felhasználhatósága 3 zsebre bővült. A béren kívüli juttatások adóvonzata kedvezményes, 2012-ben […]

Vállalkozás alapítás, működtetés

Pénzforgalmi számla nyitása, fizetések teljesítése

Posted on

Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles pénzforgalmi számlát nyitni (vállalkozói számla). Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, amit köteles a gazdasági tevékenysége körében használni.  Az első pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitni. A készpénzforgalom […]

Biztosítás, járulékok

2012-ben passzív táppénz? Hogyan?

Posted on

A minap összefutottam egy régi ismerősömmel és beszélgetés közben megkérdezte, kinek van igaza. 2011. májusban baleset érte (nem üzemi baleset) és hosszabb ideig tartó folyamatos keresőképtelenség alatt a határozott idejű munkaszerződése 2011. december 31-én lejárt. Még a munkajogviszony megszűnését megelőzően a munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhely úgy tájékoztatta, hogy még 30 napig passzív táppénzt kaphat és […]

Képesítési követelmények

Kereskedelmi tevékenységek folytatásának képesítési feltételei

Posted on

Egyes meghatározott kereskedelmi termékek értékesítéséhez meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie a tevékenységet személyes folytató egyéni vállalkozónak, illetőleg cég esetében a személyesen közreműködő tagnak, vagy az alkalmazottnak. Kereskedelmi tevékenység a kiskereskedelmi tevékenység, ide értve a vendéglátást is, a nagykereskedelmi tevékenység és a kereskedelmi ügynöki tevékenység. A kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára […]

Számvitel

Beszámolók letétbehelyezési, közzétételi határideje

Posted on

A Számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozások az üzleti évet záró beszámolójukat kötelesek letétbehelyezni, közzétenni. A  beszámoló típusától függően az eddigi határidők általánosan az adott hónap utolsó napjára változtak. Az új határidők a 2011. évi beszámolók letétbehelyezésénél, közzétételénél is alkalmazhatók.

Számlázás, pénztárgépek

Hogyan fogadjunk be számlát egyéni vállalkozótól?

Posted on

A vállalkozások ráfázhatnak, ha a számlát kibocsátó magánszemély adatait nem ellenőrzik le.  A kibocsátott számla kötelező adattartalma többek között a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma.  Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni  és a kiállított számlát ez különbözteti […]

Vállalkozás alapítás, működtetés

Adóregisztrációs eljárás új cégeknél

Posted on

Adóköteles tevékenységet csak adószám birtokában lehet folytatni és a cégek üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathatnak, a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyomtatvány) és mellékletei benyújtásával kérik az adószám megállapítását, amellyel az adózó teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét. Az állami adóhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az […]

Foglalkoztatás

Mindkét szülő jogosult pótszabadságra

Posted on

Korábbi szabályozás szerint az a szülő vehette igénybe a gyermekek után járó pótszabadságot, aki a nevelésben nagyobb szerepet játszott. 2012. január 1-től a 2010/18/EU tanácsi irányelvvel összhangban változott a Munka Törvénykönyve, mely szerint a férfi és a női munkavállaló egyaránt jogosult igénybe venni a pótszabadságot az adott munkáltatónál fennálló munkaviszonyban történő foglalkoztatására tekintettel. A Munka […]

Foglalkoztatás

Szociális hozzájárulási adó

Posted on

Az egyéni vállalkozó, az őstermelő és a kifizető, az adókötelezettséget eredményező jogviszony alapján szociális hozzájárulási adót köteles fizetni.  Az adó mértéke 27 százalék, az adóalapja a kifizetett bruttó jövedelem, díj, vállalkozói kivét, a tagi jogviszony alapján kifizetett jövedelem. A munkabér teljes munkaidős foglalkoztatottnál, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, havonta nem lehet alacsonyabb a legkisebb munkabérnél (minimálbérnél), […]