Kategória: Számvitel

  • Beszámolók letétbehelyezési, közzétételi határideje

    A Számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozások az üzleti évet záró beszámolójukat kötelesek letétbehelyezni, közzétenni. A  beszámoló típusától függően az eddigi határidők általánosan az adott hónap utolsó napjára változtak. Az új határidők a 2011. évi beszámolók letétbehelyezésénél, közzétételénél is alkalmazhatók.

  • Házipénztár készpénzállománya 2012.

    A számviteli törvény hatálya alá gazdálkodó szervezetek köteles pénzkezelési szabályzatot készíteni. A szabályzatban rendelkezni kell legalább: a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális […]