Kategória: Foglalkoztatás

 • Jogszabályi háttér – mikortól jár félév szabi a fizetés nélkülire

  Gyakori, hogy a gyermeket vállaló nők csak több gyermek szülése után térnek vissza a munkahelyükre és a munkáltatójával vita alakul ki mennyi az esedékesség évétől eltérő, ki nem adott szabadsága. A véleménykülönbség nem egyszer a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság meghatározott időszakára járó szabadság helytelen megállapításából ered.

 • Minimálbér és garantált bérminimum 2013

  Új év, új minimálbér és garantált bérminimum, amely 2013. január 1-től a következők szerint alakul:

 • Mindkét szülő jogosult pótszabadságra

  Korábbi szabályozás szerint az a szülő vehette igénybe a gyermekek után járó pótszabadságot, aki a nevelésben nagyobb szerepet játszott. 2012. január 1-től a 2010/18/EU tanácsi irányelvvel összhangban változott a Munka Törvénykönyve, mely szerint a férfi és a női munkavállaló egyaránt jogosult igénybe venni a pótszabadságot az adott munkáltatónál fennálló munkaviszonyban történő foglalkoztatására tekintettel. A Munka […]

 • Szociális hozzájárulási adó

  Az egyéni vállalkozó, az őstermelő és a kifizető, az adókötelezettséget eredményező jogviszony alapján szociális hozzájárulási adót köteles fizetni.  Az adó mértéke 27 százalék, az adóalapja a kifizetett bruttó jövedelem, díj, vállalkozói kivét, a tagi jogviszony alapján kifizetett jövedelem. A munkabér teljes munkaidős foglalkoztatottnál, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, havonta nem lehet alacsonyabb a legkisebb munkabérnél (minimálbérnél), […]

 • Fizetés nélküli szabadság – féléves szabály

  A Munka Törvénykönyve 2011. augusztus 1-i módosítása érintette a gyermek  gondozása vagy ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő munkavállalót megillető szabadságot. A korábbi szabályozás szerint az említett jogcímen igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére járt szabadság, ez csökkent félévre. Az átmeneti rendelkezés csak december 1-én lépett hatályba, mely szerint a féléves szabály alkalmazását […]

 • Minimálbér és garantált bérminimum 2011

  Ahogy már megszokhattuk, 2011-ben is változik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. január 1-től:   havibér alkalmazása esetén 78.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 17.950 forint, napibér alkalmazása esetén 3.590 forint, órabér alkalmazása […]

 • Munkaszüneti napok körüli munkarend 2011

  Évek óta megszokott, hogy a Munka Törvénykönyve felhatalmazása alapján az illetékes miniszter rendeletben meghatározza a munkaszüneti napok körüli munkarendet. A rendelet kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra. A munkanap áthelyezés nem terjed ki a  megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók […]