Kategória: Biztosítás, járulékok

 • Főfoglalkozású egyéni vállalkozók közterhei 2015

  A biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese. Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő […]

 • Mennyi a főfoglalkozású vállalkozók minimális járulékfizetése 2012-ben?

  Főfoglalkozású egyéni vállalkozók és társas vállalkozók havonta fennálló minimum járulék és szociális hozzájárulási adó bevallási és fizetési kötelezettségét a  társadalombiztosítási minimálbér figyelembevételével kell meghatározni. Amennyiben a vállalkozás főtevékenységének folytatása legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igényel a társadalombiztosítási minimálbér a  garantált bérminimum, egyéb esetben a minimálbér.

 • Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó

  Kiegészítő tevékenységet folytató az az egyéni vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

 • 2012-ben passzív táppénz? Hogyan?

  A minap összefutottam egy régi ismerősömmel és beszélgetés közben megkérdezte, kinek van igaza. 2011. májusban baleset érte (nem üzemi baleset) és hosszabb ideig tartó folyamatos keresőképtelenség alatt a határozott idejű munkaszerződése 2011. december 31-én lejárt. Még a munkajogviszony megszűnését megelőzően a munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhely úgy tájékoztatta, hogy még 30 napig passzív táppénzt kaphat és […]

 • Ügyvezetés társadalombiztosítási jogállásának változása 2012.

  .A vezető tisztségviselők társadalombiztosítási jogállását 2012. január 1-től új szabályok szerint kell megállapítani, a változás a bt., kkt. és a kft. tagjának megbízási jogviszonyban végzett ügyvezetését érinti. . Gazdasági társaságok ügyvezetése A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az […]

 • Magánnyugdíjpéntári tagdíj-kötelezettség változása

  A magánnyugdíjpénztári tagok véglegesen nyugdíjjárulékot kötelesek az társadalombiztosítási rendszerbe fizetni. Korábbi rendelkezés szerint 2010. november 1 – 2011. december 31. közötti időszakban esedékes, magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék  volt és nem fizettek tagdíjat. (Tbj. 19. § (7) bekezdés -2012. január 1-én  vesztette hatályát.) Mivel esedékességről van szó, a decemberi jövedelmeket már tagdíj […]

 • Járulék és nyugdíj változások – videó

 • Ügyvezetés társadalombiztosítási jogállása

  A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el: közkereseti társaságnál (kkt.) és betéti társaságnál (bt.) az üzletvezetésre jogosult tag, vagy tagok, akik vezető tisztségviselők, korlátolt felelősségű társaságnál (kft.) egy vagy több ügyvezető, akik vezető tisztségviselők, egyesületnél igazgató mint vezető tisztségviselő, vagy igazgatóság mint testület, amelynek tagjai vezető […]

 • Egészségügyi szolgáltatási járulék 2011

  Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2011-ben havi 5.100 Ft, napi 170 Ft összegű lesz. Emlékeztetőül 2010-ben havi 4.950 Ft, napi 165 Ft. A járulék fizetésére kötelezett: a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató tag után (nyugdíjas tag), kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó (nyugdíjas), egy éve bejelentett lakcímmel rendelkező belföldi természetes személy, aki nem biztosított, […]