Kategória: Bejelentések, engedélyek

  • Élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések bejelentése

    Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetője köteles az állami adóhatóság erre a célra rendszeresített formanyomtatványán (AUTOMATA) elektronikusan bejelenteni az értékesítés megkezdését, az értékesítés megszüntetését, az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül történő okból bekövetkezett megszűnését, valamint az automataberendezéssel kapcsolatos változásokat. . Bejelentés tartalma: tulajdonosának neve, üzemeltetőjének neve, üzemeltetési hely rendelkezésre bocsátójának neve, üzemeltetési helye, gyártási […]

  • Működési engedély a kereskedelemben

    Kereskedelmi tevékenység üzletben és üzleten kívül is folytatható. Az üzleten kívüli kereskedelem megvalósulhat pl. piacon, vásáron, mozgóbolt útján, internetes, csomagküldő kereskedelem formájában, automatából történő értékesítéssel. Működési engedélyt olyan üzlet köteles beszerezni, amelyben üzletben forgalmazható terméke(ke)t ún. üzletköteles terméke(ke)t árusítanak. Üzletköteles termékek: a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedelmi termék […]

  • Bejelentés-köteles tevékenységek

    Bejelentéshez kötött tevékenység esetében a termelő vagy szolgáltató (együttesen ipari) tevékenységet folytató vállalkozás a tevékenység megkezdését megelőzően erre rendszeresített adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.