KATA és a 6 millió forintos bevételi értékhatár


Meghatározott vállalkozások (egyéni vállalkozó, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság) választhatják az egyszerűbb, kedvezőbb adózási feltételeket kínáló kisadózó vállalkozások tételes adóját (rövidítve: KATA). Ideális lehetőség szolgáltatást végzők, minimális kezdőtőkével rendelkezők számára. A fennmaradáshoz, működéshez, mint minden vállalkozásnál a vonatkozó szabályok naprakész, alapos ismerete elengedhetetlen. Elkerülhetők a bírságok, téves értelmezések, mint például a KATA bevétel maximum 6 millió forint lehet. Gyorsan felejtse el mindenki! Bevételt korlátozó szabály nincs, adózás alakul másképpen.

Kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint, vagy – választás szerint – havi 75 ezer forint, illetőleg a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet.

Amennyiben a vállalkozás bevétele naptári évben meghaladja a 6 millió forintot, a havi tételes adó mellett a 6 millió forintot meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adó is fizetni kell.

  1. példa:

Főállású KATA-s egyéni vállalkozó a naptári év minden hónapjában megfizeti az 50.000 forint tételes adót, tehát 12×50.000=600.000 forintot.

Éves bevétele (áfa nélkül; kapott kölcsön, hitel összege nélkül) 8.520.000 forint.

40%-os mértékű adó alól menetesül 6.000.000 Ft bevétel (áfa nélkül; kapott kölcsön, hitel összege nélkül).

40% mértékű adót fizet 8.520.000-6.000.000=2.520.000 forint után (áfa nélkül; kapott kölcsön, hitel összege nélkül).

40%-os mértékkel fizetendő adó 2.520.000*40%=1.008.000 forint.

Éves – KATA törvény szerinti – adó 600.000+1.008.000=1.608.000 forint.

1.008 ezer forint adót xxKATA nyomtatványon (pl. 2015. évit 15KATA) kell bevallani, majd bevallásra előírt határidőig megfizetni, teljes év esetén pl. 2015. évről 2016. február 25-éig. Havi 50.000 forint fizetés kötelezettséget külön bevallás nélkül, tárgyhót követő 12-éig kell megfizetni, tehát január hónapra fizetendő tételes adót február 12-éig.

15KATA nyomtatvány főlap

1.kép: 15KATA nyomtatvány főlap

15KATA nyomtatvány

2. kép: 15KATA nyomtatvány 01 lap

 

KATA adóalanyiság kezdődhet, megszűnhet év közben, vagy az adóalany táppénz/CSED/GYED/GYES folyósítás ideje alatt  kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát nem végez, vagy egyéni vállalkozóként szünetelteti a vállalkozói tevékenységet. Ilyen esetekben a tételes adófizetési kötelezettség nem áll fenn teljes évre, csak meghatározott hónapokra, ezért a 40 százalékos adót a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és 500 ezer forint szorzatát meghaladó része után kell megfizetni.

2. Példa:

Első példában szereplő adózó augusztus hónap végéig 6.400.000 forint bevételt (áfa nélküli érték; kapott kölcsön, hitel nélkül) realizál, és szeptembertől megszünteti a KATA adóalanyiságát, továbbiakban személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó vállalkozói jövedelem szerint adózik.

Tételes adót fizet 8 hónapra (január-augusztus), 8*50.000=400.000 forintot.

40%-os mértékű adó alól menetesül 8*500.000=4.000.000 Ft bevétel (áfa nélkül; kapott kölcsön, hitel nélkül).

40% mértékű adót fizet 6.400.000-4.000.000=2.400.000 forint után (áfa nélkül; kapott kölcsön, hitel nélkül) – tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és 500 ezer forint szorzatát meghaladó része után.

40%-os mértékkel fizetendő adó 2.400.000*40%=960.000 forint.

Éves – KATA törvény szerinti -adó 400.000+960.000=1.360.000 forint. Tárgyév további részében szerezett bevétel már vállalkozói jövedelem szerint adózik, és a főállású kisadózó legalább az előírt minimum járulékokat, szociális hozzájárulási adót is fizeti.

A példa nem a KATA adóalanyiság megszüntetésére ösztönöz, hanem az adóalanyiság megszüntetésének következményeként a 6 millió forintos bevétel értékhatár csökkenését mutatja be. Ne döntsön elhamarkodottan, javaslom kalkuláljon, hogy a kilépéssel éves szinten az egyéni vállalkozás adóterhe valóban kevesebb lesz-e, ide értve a KATA adózást felváltó adózással járó terheket is, valamint vegye figyelembe, hogy megszűnésétől számított 24 hónapban a KATA ismételten nem választható.

 

3. példa

Főállású KATA adóalany teljes naptári évben 10 hónapra fizet tételes adót, 2 hónapra táppénz folyósítás miatt mentesül az 50.000 forint tételes adó megfizetése alól.

Tételes adó 10 hónapra 10*50.000=500.000 forint.

Bevétel (áfa nélkül; kapott kölcsön, hitel nélkül) naptári évben 4.200.000 forint.

40%-os mértékű adó alól menetesül 10*500.000=5.000.000 Ft bevétel (áfa nélkül; kapott kölcsön, hitel nélkül).

40% mértékű adóalap: 0 forint, mert a bevétel kevesebb, mint az 5 millió forint arányos keretösszeg.

40%-os mértékkel fizetendő adó 0 forint.

Éves -KATA törvény szerinti – adó 500.000+0=500.000 forint.

Ne feledjük, a másik 6 millió forintos határt, amely az általános forgalmi adó tekintetében az éves szintű alanyi adómentes értékhatár. 

Hasznos információ? Ossza meg!