Élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések bejelentése


automata

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetője köteles az állami adóhatóság erre a célra rendszeresített formanyomtatványán (AUTOMATA) elektronikusan bejelenteni az értékesítés megkezdését, az értékesítés megszüntetését, az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül történő okból bekövetkezett megszűnését, valamint az automataberendezéssel kapcsolatos változásokat.

.

Bejelentés tartalma:

 • tulajdonosának neve,
 • üzemeltetőjének neve,
 • üzemeltetési hely rendelkezésre bocsátójának neve,
 • üzemeltetési helye,
 • gyártási száma,
 • típusa,
 • gyártója,
 • állapota,
 • kategóriája,
 • működési formája.

Bejelentési határidők:

 • az értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon,
 • az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,
 • az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az értékesítés megszűnésének napján,
 • haladéktalanul, a meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.

A bejelentés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke 30.000 forint.

Az állami adóhatóság az automata berendezést nyilvántartásba veszi, annak regisztrációs számáról az adózót elektronikus úton értesíti. A regisztrációs számot az automataberendezés üzemeltetője az automataberendezésen jól láthatóan köteles közzéteszi.

Azon adózók, akik 2015. január 1-jén automataberendezést üzemeltettek a bejelentést 2015. március 31-ig kötelesek megtenni, és az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségüket két részletben teljesíthetik. Az első részlet 3.000 forint és a bejelentés megtételének időpontjáig kell megfizetni, a második részlet 27.000 forint és 2015. december 31-ig kell megfizetni.

 

Hasznos információ? Ossza meg!