Magánszemélyek AdSense bevételének adózása


Az utóbbi években gomba módra szaporodtak el a  különböző céllal létre hozott weboldalak, blogok, amelyen Google AdSense hirdetések jelennek meg. A honlap üzemeltetők és a hirdetést feladók (AdWords) nem kerülnek üzleti kapcsolatba, a hirdetési tevékenységet a Google végzi, az üzemeltető a hirdetési felületet adja bérbe a Google számára.

Magánszemély kétféle módon végezheti a hirdetési felület (ingóság) bérbeadását, egyéni vállalkozóként, vagy “adószámos magánszemélyként”.

Az egyéni vállalkozói tevékenységre csak az ÖVTJ és az alanyi mentes esetében az áfa szempontjából térek ki, mivel az adózási forma (átalányadózó, vállalkozói jövedelem szerint adózó, Eva alany) és a járulékfizetési kötelezettség (főfoglalkozású, más jogviszonyában kötelezett járulékfizetésre, kiegészítő tevékenységűnek minősül) sokféle módon alakulhat.

 

Tevékenység meghatározása

Magánszemély AdSense bevételt jogszerűen adószám birtokában realizálhat. Az adószámot az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének okmányirodai bejelentéskor megkapja, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélynek tevékenység megkezdését a ‘T101-es nyomtatványon az adóhatóságnál kell bejelentenie és az adószámot közvetlenül az adóhatóságtól kapja. Mindkét esetben a folytatni kívánt tevékenység felvételét az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerint kell meghatározni, a hirdetési felület bérbeadására megfelelő ÖVTJ “631102 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése”.

 

Személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás

A bérbeadásból származó bevétel egyéni vállalkozónál a vállalkozás bevétele, “adószámos magánszemélynél” a magánszemély bevétele és a személyi jövedelemadó-előleg, valamint egészségügyi hozzájárulás (EHO) megállapítási és megfizetési kötelezettségnek a magánszemély köteles eleget tenni, mivel a Google nem belföldi illetőségű, ilyen jellegű levonásokra, fizetések nem teljesítésére nem kötelezett.

Az szja-előleget az önálló tevékenységből származó jövedelem szerint kell megállapítani. Az szja mértéke 16%, évi 2.424 ezer forint jövedelemig nem kell szuperbruttósítan, a 2.424 ezer forint feletti összeget 27 százalékos adóalap-kiegészítéssel növelni kell. Az önálló tevékenységet végzők az EHO-t költségként elszámolhatják és függetlenül attól, hogy elszámolják, vagy sem, az adóalapot nem csökkenthetik, az adóalap meghatározásánál a teljes jövedelmet figyelembe kell venni. A szja-előleget negyedévente, a  negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

A hirdetési felület bérbeadásából származó bevétel alapján az “adószámos magánszemély” nem válik biztosítottá, ezért 27 százalékos EHO-t köteles fizetni. Az összeget az éves adóbevallásban (’53) kell bevallani és bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni. Az EHO alapnál szintén nincs csökkentési lehetőség.

 

Általános forgalmi adó (alanyi mentes is!)

A Google Írországban bejelentkezett adóalany és az AdSense bevételhez közösségi adószám szükséges. A hirdetési felület bérbeadása szolgáltatási tevékenységnek minősül és általános forgalmi adó (áfa) vonatkozásában már egy egységnyi (első forinttól, stb.) kifizetéstől kezdve áfa-köteles tevékenység. Az előbbiek miatt az alanyi mentes adóalany nem járhat el alanyi adómentesként, ezért az AdSense tevékenységet szintén közösségi adószám birtokában végezheti.

Jó hír, szolgáltatás tekintetében az áfa teljesítés helye a megrendelő adóalany gazdasági letelepedés helye és az áfa fizetésre a szolgáltatást megrendelő kötelezett, vagyis a Google Ireland fizeti. A rossz hír, az alanyi mentes egyéni vállalkozó és alanyi mentes “adószámos magányszemély” is kötelezett áfa bevallásra, nem csak az -egyébként- áfa alanynak minősülő. A bevallási kötelezettséget az áfa alany a rá vonatkozó áfa bevallási gyakoriság szerint teljesíti, míg az alanyi adómentes havi bevalló. A bevallás nyomtatványai: ’65 és ‘A60.

A hirdetési felület bérbeadásáról -az áfa törvény értelmében- számlát kell kibocsátani, még akkor is ha ettől a megrendelő eltekint. A számlára a kötelező adattartalmon, a közösségi adószámon kívül utalni kell arra, hogy az adót a megrendelő fizeti, illetőleg “Áfa-törvény területi hatályán kívül” megjegyzést.

 

Jelenleg nem egyszerű az AdSense bevétel adózása, ha hozzátesszük, hogy évente, vagy akár év közben is változhat, célszerű szakember tanácsát, folyamatos segítségét kérni.

Hasznos információ? Ossza meg!

Vélemény, hozzászólás?