Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó


Nyugdíj mellett egyéni vállalkozó

Kiegészítő tevékenységet folytató az az egyéni vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki

1.) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával saját jogú nyugellátásban (a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy), a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

2.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül,

3.) az egyéni vállalkozó kiegészítő tevékenységű jogállását nem érinti, ha az 1-2.) pontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel.

 

.A

Hasznos információ? Ossza meg!

Vélemény, hozzászólás?