Beszámolók letétbehelyezési, közzétételi határideje


A Számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozások az üzleti évet záró beszámolójukat kötelesek letétbehelyezni, közzétenni. A  beszámoló típusától függően az eddigi határidők általánosan az adott hónap utolsó napjára változtak. Az új határidők a 2011. évi beszámolók letétbehelyezésénél, közzétételénél is alkalmazhatók.

 

A beszámoló közzététele
Beszámoló típusa
Közzététel határideje Határidők 2012. évben
Éves, egyszerűsített éves, sajátos egyszerűsített éves beszámoló
Mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig
2012. május 31.
Konszolidált éves beszámoló
Mérlegfordulónapját követő 6. hónap utolsó napjáig
2012. június  30.
Ismételt közzététel
Ellenőrzés befejezését követő 3. hónap utolsó napjáig
Előtársasági időszak
3. hónap utolsó napjáig
Könyvvezetés pénznemének megváltozása
Új pénznemre való áttérés napját követő 5. hónap utolsó napjáig
Konszolidált beszámoló készítése alól mentesített anyavállalat fölérendelt külföldi anyavállalata konszolidált beszámolója
Beszámoló elfogadástól számított 60 napon belül
Letétbehelyezés, közzététel elmulasztása esetében,  30 napos határidő kitűzésével teljesítésre felszólítás történik és első alkalommal 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság szabható ki, ismételt felhívás -60 napos határidővel- esetén 1 millió forint. A korábban alkalmazott  adószám felfüggesztés megszűnt, ezentúl az adóhatóság hivatalból törli az adószámot és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.
Már nemcsak a beszámoló beküldésének elmulasztását, hanem a hibás beszámoló beküldését is 500 ezer forinttal büntethetik.
.
Hasznos információ? Ossza meg!

Vélemény, hozzászólás?