Szociális hozzájárulási adó


Az egyéni vállalkozó, az őstermelő és a kifizető, az adókötelezettséget eredményező jogviszony alapján szociális hozzájárulási adót köteles fizetni.  Az adó mértéke 27 százalék, az adóalapja a kifizetett bruttó jövedelem, díj, vállalkozói kivét, a tagi jogviszony alapján kifizetett jövedelem.

A munkabér teljes munkaidős foglalkoztatottnál, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, havonta nem lehet alacsonyabb a legkisebb munkabérnél (minimálbérnél), illetőleg legalább középfokú iskolai, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimumnál. A minimálbér havi összege 93.000 forint, a garantált bérminimumé 108.000 forint.

A társas vállalkozót és az egyéni vállalkozót a havonta terhelő adó alapja legalább a társadalombiztosítási minimálbér 112,5 százaléka. A társadalombiztosítási minimálbér összegét a vállalkozás főtevékenysége határozza meg, ha ez nem igényel szakképzettséget, akkor 93.000 forint, ha legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor 108.000 forint.

A mezőgazdasági őstermelő a saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér.

.

Szociális hozzájárulási adókedvezmény

A bérjövedelemben részesülő magánszemélyek 2011-ig meghatározott jövedelemig, adójóváírást érvényesíthettek, ami 2012-től megszűnt. A kedvezményt az egyéni és társas vállalkozó nem vehette igénybe.

Az adójóváírás kivezetésének ellensúlyozására a kormány rendeletben határozta meg a a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékét és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékét. A végrehajtást elősegítő útmutató ide kattintva tölthető le.

A kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe, amennyiben az elvárt béremelésnek valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta.

A 2011. november 1. és december 31. közötti időszakban természetes személyt munkaviszonyban egyetlen napig sem foglalkoztató kifizető is igénybe veheti a kedvezményt, feltéve, hogy az említett időszakban egyetlen belföldi kapcsolt vállalkozása sem foglalkoztatott természetes személyt munkaviszonyban. E rendelkezés alkalmazását természetes személy kifizető esetén kizárja különösen, ha saját maga, vagy közeli hozzátartozója, vagy olyan egyéni cég, amelynek ő vagy közeli hozzátartozója a tagja, foglalkoztatott munkaviszonyban természetes személyt.

A kedvezmény mértéke 2011. évre havonta

  1. 75.000 forintig 21,5 százalék, de legfeljebb 16.125 forint,
  2. az 1. pontban meghatározott összegnek a 75.000 forint feletti kedvezményalap 14 százalékát meghaladó része, ha a kedvezményalap meghaladja a 75.000 forintot.

Nézzünk néhány számításon keresztül.

Minimálbér (Ft)   
Munkaidő mértéke 2011. évi átlagbér elvárt béremelés 2012. évi új bér számított szociális hozzájárulási adó adó- kedvezmény
4 órás részmunkaidő 39.000 10.140 49.140 13.268 10.565
6 órás részmunkaidő 58.500 15.210 73.710 19.902 15.848
teljes munkaidő 78.000 15.000 93.000 25.110 13.605
Garantált bérminimum (Ft)
4 órás részmunkaidő 47.000 12.220 59.220 15.989 12.732
6 órás részmunkaidő 70.500 14.900 85.400 23.058 14.669
teljes munkaidő 94.000 14.000 108.000 29.160 11.505
További bérek (Ft)  
részmunkaidő időarányos részét meghaladó, illetőleg teljes  munkaidős bérek
100.000 13.500 113.500 30.645 10.735
110.000 12.900 122.900 33.183 9.419
120.000 12.600 132.600 35.802 8.061
130.000 11.900 141.900 38.313 6.759
140.000 11.500 151.500 40.905 5.415
150.000 11.000 161.000 43.470 4.085
160.000 10.500 170.500 46.035 2.755
170.000 10.000 180.000 48.600 1.425
180.000 9.500 189.500 51.165 95
190.000 7.000 197.000 53.190 0
200.000 4.000 204.000 55.080 0
Hasznos információ? Ossza meg!

Vélemény, hozzászólás?