Magánnyugdíjpéntári tagdíj-kötelezettség változása


A magánnyugdíjpénztári tagok véglegesen nyugdíjjárulékot kötelesek az társadalombiztosítási rendszerbe fizetni.

Korábbi rendelkezés szerint 2010. november 1 – 2011. december 31. közötti időszakban esedékes, magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék  volt és nem fizettek tagdíjat. (Tbj. 19. § (7) bekezdés -2012. január 1-én  vesztette hatályát.)

Mivel esedékességről van szó, a decemberi jövedelmeket már tagdíj levonás terhelte volna és megszűnt volna a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségük. (Hatályát vesztette a 19. § (2) bekezdés b) pontja és a 18. § (2) bekezdésében a “nyugdíjjárulék és”.)

2011. december 31-én hatályon kívül helyezték a Tbj. 18. § (2) bekezdését, mely szerint a magánnyugdíjpénztár tagja tagdíj fizetésre kötelezett. Emellett módosították a 19. § (2) bekezdését és a rendelkezésből kikerült “a biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke ” és az a) pont “kizárólag társadalombiztostási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetén 10 százalék”.

A Tbj. átmeneti rendelkezései közül a 2012. január 1-től hatályos  65. § (2) bekezdése rendelkezése határozza meg, hogy  a Tbj. 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre, amelyet a 2011. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani.

A tagdíj a pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet működtetésére a pénztártagok által önkéntesen vállalt, rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás. A magánnyugdíjpénztári tagdíj minden pénztártagra kötelező, legkisebb mértékét  a pénztár alapszabálya határozza meg. (Mpt. 26. §)

.

Hasznos információ? Ossza meg!

Vélemény, hozzászólás?