Kötelező kamarai regisztráció


A gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. A rendelkezés 2012. január 1-től hatályos és  csak a főtevékenység szerint mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra,  a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarára nem terjed ki.  A kamarai közfeladatok ellátásához évi 5.000 Ft-os hozzájárulást kötelező fizetni és a kamara térítésmentes tanácsadást, üzleti partnerkeresést és pályázatfigyelést nyújt ellenszolgáltatásként.

A 2012. január 1-től alakuló társas vállalkozások és egyéni vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. A már működő vállalkozások 2012. március 1-ig kötelesek a nyilvántartásba bejelentkezni.

A regisztráció papíralapon, cégszerűen aláírva, postai úton, vagy személyesen juttatható el az illetékes kamarához.  Az adatlap online verziója január végére, február elejére lesz elérhető.

A regisztrációs hozzájárulást a kamara bankszámlájára,  illetőleg személyesen lehet megfizetni. A pénzfogalmi számlaszámról a kamaránál kell érdeklődni. Egyes kamaráknál sárga postai csekken is lehet teljesíteni a befizetést, ami szintén a kamaránál szerezhető be. Utalásnál és a postai csekken a közleményben a “kamarai hozzájárulás” szöveget és a vállalkozás adószámát kell feltüntetni. A hozzájárulás megfizetésének elmulasztása köztartozásként behajtható.

.

A bejelentés adattartalma

Az adatlapon a gazdálkodó szervezet nevénél az egyéni vállalkozó a vállalkozó nevét, egyéni cégnél és társas vállalkozásnál a vállalkozás rövid nevét kell beríni. Emellett meg kell adni a vállalkozás székhely, telephely (a cég székhelyén kívül, önálló üzleti/üzemi letelepedéssel járó hely), fióktelep (cég székhelyétől eltérő településen lévő telephely) adatait .

Fel kell tüntetni a vállalkozás főtevékenységét (cégbíróságon bejegyzés, illetve nyilvántartásba vett), gazdálkodó szervezeteknél a TEÁR’08 jegyzék, egyéni vállalkozók az ÖVJT szerint érvényes kódok alapján. Szabad megfogalmazásban fel kell sorolni a tényleges tevékenységeket.

A cégméretet is -jogszabályban meghatározott paraméterek alapján- meg kell határozni, ami a következő:

1.) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

  • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
  • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

2.) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

  • összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
  • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

3.) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

  • összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
  • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A 2.) és 3.) bekezdés alapján nem besorolható KKV középvállalkozásnak minősül.
Az ezen kívüli vállalkozások a nagyvállalatok.

Végül a külkereskedelmi tevékenység folytató vállalkozásnak  (export, import) jelölni kell, amennyiben ilyen tevékenységet folytat, emellett még a kapcsolattartás adatait kell feltüntetni.

.

Hasznos információ? Ossza meg!

Vélemény, hozzászólás?