Házipénztár készpénzállománya 2012.


A számviteli törvény hatálya alá gazdálkodó szervezetek köteles pénzkezelési szabályzatot készíteni.

A szabályzatban rendelkezni kell legalább:

  • a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről,
  • a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól,
  • a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról,
  • a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről,
  • a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről,
  • a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról,
  • az ellenőrzés gyakoriságáról,
  • a pénzszállítás feltételeiről,
  • a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

A napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga  nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 10%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.

Gyakorlatban azt jelenti, hogy például az előző üzleti évben egy 30 millió forintos nettó árbevételt realizáló vállalkozás készpénz napi záró állománya 3 millió forint lehet. Az 5 millió forintot meg nem haladó nettó árbevétel esetén marad az 500 ezer forint maximális napi záró állomány.

.

Hasznos információ? Ossza meg!

Vélemény, hozzászólás?