Hónap: 2012 január

 • Kötelező kamarai regisztráció

  A gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. A rendelkezés 2012. január 1-től hatályos és  csak a főtevékenység szerint mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra,  a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarára nem terjed ki.  A kamarai közfeladatok ellátásához évi 5.000 Ft-os hozzájárulást kötelező fizetni és a kamara térítésmentes tanácsadást, üzleti partnerkeresést és pályázatfigyelést nyújt ellenszolgáltatásként. A 2012. […]

 • Pénztárgépek és taxaméterek átállítása

  Az általános adókulcs  25 %-ról 27 %-ra emelkedett. A bruttó árban lévő áfa-tartalom  21,26 %. Az új adómértéket azokra az értékesítésekre kell alkalmazni, amelyeknél a teljesítés időpontja 2012. január 1-e, vagy azt követő  időpont, vagyis az áfa megállapításának esedékessége már 2012. évre esik.  A többi adókulcs változatlan maradt, ezek 18 %, 5 % és 0 […]

 • Házipénztár készpénzállománya 2012.

  A számviteli törvény hatálya alá gazdálkodó szervezetek köteles pénzkezelési szabályzatot készíteni. A szabályzatban rendelkezni kell legalább: a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális […]

 • Ügyvezetés társadalombiztosítási jogállásának változása 2012.

  .A vezető tisztségviselők társadalombiztosítási jogállását 2012. január 1-től új szabályok szerint kell megállapítani, a változás a bt., kkt. és a kft. tagjának megbízási jogviszonyban végzett ügyvezetését érinti. . Gazdasági társaságok ügyvezetése A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az […]

 • Fizetés nélküli szabadság – féléves szabály

  A Munka Törvénykönyve 2011. augusztus 1-i módosítása érintette a gyermek  gondozása vagy ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő munkavállalót megillető szabadságot. A korábbi szabályozás szerint az említett jogcímen igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére járt szabadság, ez csökkent félévre. Az átmeneti rendelkezés csak december 1-én lépett hatályba, mely szerint a féléves szabály alkalmazását […]

 • Magánnyugdíjpéntári tagdíj-kötelezettség változása

  A magánnyugdíjpénztári tagok véglegesen nyugdíjjárulékot kötelesek az társadalombiztosítási rendszerbe fizetni. Korábbi rendelkezés szerint 2010. november 1 – 2011. december 31. közötti időszakban esedékes, magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék  volt és nem fizettek tagdíjat. (Tbj. 19. § (7) bekezdés -2012. január 1-én  vesztette hatályát.) Mivel esedékességről van szó, a decemberi jövedelmeket már tagdíj […]

 • Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke 2012.

  2012. január 1-től  a szakmakód jegyzéket felváltotta az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) és a nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozókon kívül a magán-állatorvosi, az egyéni ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, az egyéni közjegyzői és az önálló bírói végrehajtói tevékenységet folytatók a tevékenységük besorolása e jegyzék szerint történik. Az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá […]