Hónap: 2011 január

  • Általános forgalmi adó változások 2011

    Változás lép hatályba a teljesítés helyének meghatározásában. A jövőben fontos lesz, hogy a szolgáltatást adóalany vagy nem adóalany veszi-e igénybe. Abban az esetben, ha adóalany részére nyújtanak kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatásokat, illetve ezekhez hasonló szolgáltatásokat, annak teljesítési helye főszabály szerint az igénybe vevő gazdasági célú letelepedése lesz az irányadó. Kivételt képeznek az […]

  • Minimálbér és garantált bérminimum 2011

    Ahogy már megszokhattuk, 2011-ben is változik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. január 1-től:   havibér alkalmazása esetén 78.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 17.950 forint, napibér alkalmazása esetén 3.590 forint, órabér alkalmazása […]

  • Járulék és nyugdíj változások – videó

  • Ügyvezetés társadalombiztosítási jogállása

    A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el: közkereseti társaságnál (kkt.) és betéti társaságnál (bt.) az üzletvezetésre jogosult tag, vagy tagok, akik vezető tisztségviselők, korlátolt felelősségű társaságnál (kft.) egy vagy több ügyvezető, akik vezető tisztségviselők, egyesületnél igazgató mint vezető tisztségviselő, vagy igazgatóság mint testület, amelynek tagjai vezető […]