Eva bejelentkezés és kijelentkezés


December 20-ig lehet az Eva (egyszerűsített vállalkozói adó) hatálya alá  bejelentkezni, illetőleg kijelentkezni. Előzetesen célszerű a könyvelővel, illetőleg adótanácsadóval a vállalkozás paramétereit figyelembe véve előzetesen kalkulálni, hogy érdemes-e az EVA-t választani, vagy éppen kilépni, ha már EVA szerint adózik a vállalkozás.

Az EVA lényege, hogy az adózó a bevételei után egységesen 30% adót fizet és nem kell külön áfát, vállalkozói jövedelemadót, osztalékadót fizetni. Egyéni vállalkozóként a nyilvántartás vezetése egyszerűbb és költségkímélőbb, mivel elegendő csak bevételi nyilvántartást vezetni. A beszerzéshez kapcsolódó számlákat ennek ellenére gyűjteni kell és az elvülési időig meg kell őrizni.

.

Először nézzük meg, milyen feltételeknek kell teljesülnie az EVA alannyá váláshoz?

Az EVA évét megelőző két naptári évben:

 • volt a vállalkozásnak bevétele,
 • az éves bevétel 2010-ben 25 millió forint alatt van (2009-ben 26 millió Ft alatt, ill. időarányos),
 • a  magánszemély a vállalkozási tevékenységet folyamatosan végezte,
 • a jogi személy, a jogi személyiség nélküli társaság és az egyéni cég nem alakult át,
 • társas vállalkozás esetén nem csatlakozott új tag vagy tagok a vállalkozáshoz, akik szavazati vagy tulajdoni aránya nem haladta meg az 50%-ot
,
 • nem rendelkezik más cégben részesedéssel,
 • a vállalkozás valamennyi tagja magánszemély,
 • nincs az adóhatóságnál nyilvántartott tartozás,
 • számlaadás, nyugtaadás ismételt elmulasztása miatt nem szabtak ki bírságot,
 • nem különös adózási szabályok szerint fizeti az áfát (használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarabok, régiségekre, vagy utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó szabályok),
 • nem állt a vállalkozás végelszámolás, bíróság által elrendelt jogerős felszámolás hatálya alatt,
 • a vállalkozás a következő két tevékenység közül egyiket sem folytatja: jövedéki adó, közvetett vámjogi képviselő,
 • az adóalany rendelkezik belföldi pénzforgalmi bankszámlával.

.

Ki lehet EVA alany?

 • az egyéni vállalkozó,
 • az egyéni cég,
 • a közkereseti társaság,
 • a betéti társaság,
 • a korlátolt felelősségű társaság,
 • a szövetkezet és a lakásszövetkezet,
 • az erdőbirtokossági társulat,
 • a végrehajtói iroda,
 • az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,
 • a szabadalmi ügyvivői iroda.

.

Térjünk a lényegre, kinek éri meg az EVA-t választania?

Lényegében azoknak a vállalkozásoknak érdemes áttérni az EVA szerinti adózásra, amelyeknek a tevékenységükhöz kapcsolódóan nincs költségük és a vállalkozás ÁFA alany. Költségek esetében mindenképpen ajánlott előzetes kalkuláció végzése után dönteni.

Alanyi adómentesség, vagy tárgyi adómentesség esetén nem ajánlott, mivel ebben az esetben egyébként nem kell áfát fizetni. Eva alanyként viszont olyan bevétel után is meg kell fizetni a 30%-os EVA-t (tartalmazza az ÁFA-t), amely után egyébként ÁFA-t nem kellene fizetni.

Ne éri meg az EVA-t választani, ha a vállalkozás fejlesztésére, beruházásra a nyereség visszaforgatásra kerül és a keletkezett költségek meghatározott módon a bevétellel szemben elszámolhatóak.

.

Mikor célszerű kilépni?

Érdemes kilépni, ha a vállalkozás nem ÁFÁ-s tevékenységet folytat.

.

Hasznos információ? Ossza meg!